No132白色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No132白色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

如被鸟枪打伤,铅子在内,危在倾刻,服一钱     ,吃酒数杯,睡一时,汗出即愈。 [2]夫皮不破而内损者,多有瘀血;破肉伤□,每致亡血过多。

[7]直寸根据此,横寸用中指同身寸法。[6]共二尺九寸九分六厘,不足四厘者,有零未尽也。

穴名上星,在鼻直上入发际一寸陷中条文:因患病后生云翳,赤烂日久翳遮瞳,心无黄赤犹能见,羊肝丸疾菊川芎,   决地楮槐连五味,荆归甘草蕤仁风。服之不应者,服独参汤;手足逆冷加桂、附,误作风痉,汗之则危。

【注】[1]颈者,头之茎骨,肩骨上际之骨,俗名天柱骨也。[2]若以真金制针,用之更佳。

条文:天有日月阴阳精,人有二目脏腑精,众精之窠为之眼,肉精上下两胞名,   血精两眦气精白,筋精为黑骨精瞳,约束裹撷系属脑,目睛原始要详明。还睛决明车前地,芩防辛味黑人参,七宝车前连炙草,丹砂石决犀羚均。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀摇针三部皆六摇,根据次推排在指梢,孔穴大开无窒碍,邪气退除病自消。[2]针三分,留七呼,灸三壮。

Leave a Reply